Zapytanie ofertowe III

W zawiązku z zawarciem umowy z Województwem Opolskim o przyznaniu pomocy, na realizację operacji „Przebudowa budynku produkcyjnego nr 2 i budowa wiaty magazynowej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „rozwijanie działalności gospodarczej”
Zwracam się z prośba o przedkładanie ofert na realizację w/w inwestycji.
Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.
Zapytanie ofertowe Ekotex sp. z o.o.
Zał. nr 1 – Ekotex – Przedmiar robót – Przebudowa bud. prod. i budowa wiaty
Zał. nr 2 – Ekotex – opis projektu przebud bud nr 2 i bud wiaty
Zał. nr 3 – Ekotex – wiata – przyziemie
Zał. nr 4 – Ekotex – wiata -fundamenty
Zał. nr 5 – Ekotex – wiata -konstr. nośna
Zał. nr 6 – Ekotex – wiata konstr. ścian bocznych
Zał. nr 7 – Ekotex – wiata-ściany boczne
Zał. nr 8 – Ekotex – spełnienie warunków
Zał. nr 9 Ekotex – Formularz ofertowy