Jednostki badawczo – rozwojowe

Istotną pozycję w zakresie poszukiwania nowych zastosowań dla włókna lnianego i konopnego ma współpraca z wieloma jednostkami badawczo – rozwojowymi zarówno w kraju jak i za granicą. W VI Ramowym Programie Naukowo-Badawczym UE EKOTEX był członkiem konsorcjum „BIOCOMP” (www.biocomp.eu.com), natomiast w ramach VII PR firma uczestniczyła w Projekcie „NATEX” (www.natex.eu). Wraz z IWNiRZ zrealizowane zostały również  2 projekty badawcze FLAXMOW oraz MODLEN. Obecnie wraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technicznym realizowany jest projekt HyBiCo.