Firma EKOTEX powstała w 2001 roku na bazie kilkunastoletnich doświadczeń jej właściciela Marka Radwańskiego w produkcji i przetwórstwie włókna lnianego. Od początku przesłaniem firmy była idea produkcji przyjaznej środowisku naturalnemu tzn. produkcja „bez odpadów”, z pełnym wykorzystaniem wszystkich dostarczanych surowców.

Mottem przewodnim przedsiębiorstwa jest hasło:

„zawsze w zgodzie z naturą”.

Włókna naturalne

Główny profil działalności EKOTEX to produkcja włókna lnianego, konopnego oraz para-aramidowego. Produkcja realizowana jest na sprawdzonym parku maszynowym oraz w oparciu o kilka własnych, nowatorskich rozwiązań technologicznych. Struktura produkcyjna obejmuje wiele rodzajów włókna lnianego i konopnego: kotoninę, włókna zgrzeblone w postaci taśmy, włókna cięte (1-20 mm); oraz para-aramidowego: pulpa, przędza, włókna, tkanina. Firma znalazła zastosowanie dla wielu dotychczas „nieużytecznych” gatunków włókna oraz powstających w procesie produkcyjnym odpadów. Z paździerzy i kurzu lnianego produkowane są ekologiczne brykiety opałowe. Wysoka jakość wyrobów oraz niezawodny serwis zapewniły spółce trwałe miejsce na europejskim rynku włóknin używanych w przemyśle samochodowym i meblarskim. Ważnymi kontrahentami firmy są również producenci przędz mieszankowych.

Recykling

Dynamicznie rozwija się również recykling odpadów poprodukcyjnych z przemysłu motoryzacyjnego, włókienniczego oraz ze stacji demontażu samochodów, które po przetworzeniu w naszej firmie stają się cennym surowcem wykorzystywanym przede wszystkim w motoryzacji i meblarstwie.

Kontraktacja lnu

EKOTEX prowadzi także kontraktację nasion lnianych oraz słomy lnianej, która jest głównym surowcem w procesie produkcji firmy. Dodatkowo spółka prowadzi sprzedaż siemienia lnianego.

Badania i rozwój

Istotną pozycję w zakresie poszukiwania nowych zastosowań dla włókna lnianego i konopnego ma współpraca z wieloma jednostkami badawczo – rozwojowymi zarówno w kraju jak i za granicą. W VI Ramowym Programie Naukowo-Badawczym UE EKOTEX był członkiem konsorcjum „BIOCOMP” (www.biocomp.eu.com), natomiast w ramach VII PR firma uczestniczyła w Projekcie „NATEX” (www.natex.eu). We współpracy z IWNiRZ zrealizowane zostały2 projekty badawcze FLAXMOW oraz MODLEN. Obecnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technicznym prowadzony jest projekt HyBiCo.

Organizacje pozarządowe

Poza działalnością produkcyjną EKOTEX aktywnie uczestniczy w organizacji życia gospodarczego regionu oraz w polskiej branży lniarskiej. Właściciel firmy Marek Radwański był jednym z inicjatorów powołania w 2002 roku Polskiej Izby Lnu i Konopi (www.pilik.pl), której jest Prezesem od jej powstania. Dorobek zawodowy oraz zaangażowanie w działalność społeczną zaowocowały również powołaniem Marka Radwańskiego z skład Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej (www.kig.pl), do Zarządu Izby Bawełny w Gdyni  oraz do Zarządu Europejskiej Konfederacji Lnu i Konopi w Paryżu – CELC (www.mastersoflinen.com).