Wynik postępowania ofertowego na dostawę samochodu dostawczego

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t , wybrano dostawcę :
Vip Car Sp. z o.o.
Pużaka 6
45-273 Opole