Przetarg – samochód dostawczy

W zawiązku z zawarciem umowy z Województwem Opolskim o przyznaniu pomocy – nr 00042-6935-UM0810044/16 , na realizację operacji „Przebudowa budynku produkcyjnego nr 2 i budowa wiaty magazynowej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „rozwijanie działalności gospodarczej”
Zwracam się z prośba o przedkładanie ofert dostawę samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t.
Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach

Zapytanie ofertowe – samochód dostawczy dla Ekotex sp. z o.o.

Zał. nr 2 Ekotex – Formularz ofertowy

Zał. nr 1 – Ekotex – spełnienie warunków