Odpad biologiczny powstały podczas przetwórstwa słomy lnianej

Zastosowanie

  • Ściółka do hodowli zwierząt – kur, gęsi, indyków, koni