Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1:

„Przebudowa budynku produkcyjnego nr 2 i budowa wiaty magazynowej”

1. Opis przedmiotu zamówienia. Przebudowa budynku produkcyjnego nr 2 polega na zamurowaniu istniejących otworów okiennych pustakami ceramicznymi na zaprawie cementowo-wapiennej na pełną grubość istniejącego muru – po wcześniejszym zdemontowaniu okien. Projektowana wiata Powierzchnia zabudowy : 650,0 m2 Powierzchnia netto: 625,95 m2 Kubatura : 2950,0 m3 Podstawowe parametry wiaty : • Fundamenty – Pod słupy nośne S-1 zaprojektowano fundament w postaci stóp z betonu B-20 o grubości 60 cm • Konstrukcja nośna zaprojektowano z profili gorąco walcowanych • Ściany boczne wykonać z blachy jak dach na ryglach i słupach ściennych • Dach jednospadowy o nachyleniu 7% z blachy trapezowej T-55 powlekanej • Posadzka z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej zagęszczonej .

Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Kowalowice, ul. Parkowa 4, gmina Namysłów , województwo opolskie. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach: przedmiarze robót – załącznik nr 1 projekcie budowlanym – załączniki 2-7 warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 8.

Szczegółowa dokumentacja projektowa dotycząca zadania znajduje się w siedzibie firmy EKOTEX sp. z o.o. , w Kowalowicach, ul. Parkowa 4, 46-100 Namysłów i jest do wglądu.

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 602 103 611.

ZAŁĄCZNIKI:

https://ekotex.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/Zapytanie-ofertowe-Ekotex-sp.-z-o.o..pdf

https://ekotex.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/Zał.-nr-1-Ekotex-Przedmiar-robót-Przebudowa-bud.-prod.-i-budowa-wiaty.pdf

https://ekotex.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/Zał.-nr-2-Ekotex-opis-projektu-przebud-bud-nr-2-i-bud-wiaty.pdf

https://ekotex.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/Zał.-nr-3-Ekotex-wiata-przyziemie.pdf

https://ekotex.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/Zał.-nr-4-Ekotex-wiata-fundamenty.pdf

https://ekotex.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/Zał.-nr-5-Ekotex-wiata-konstr.-nośna.pdf

https://ekotex.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/Zał.-nr-6-Ekotex-wiata-konstr.-ścian-bocznych.pdf

https://ekotex.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/Zał.-nr-7-Ekotex-wiata-ściany-boczne.pdf

https://ekotex.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/Zał.-nr-8-Ekotex-spełnienie-warunków.pdf

https://ekotex.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/Zał.-nr-9-Ekotex-Formularz-ofertowy.doc