Zapytanie ofertowe II

Zapytanie ofertowe nr 2:

„Przebudowa budynku produkcyjnego nr 2 i budowa wiaty magazynowej”