Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1: „Przebudowa budynku produkcyjnego nr 2 i budowa wiaty magazynowej” 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przebudowa budynku produkcyjnego nr 2 polega na zamurowaniu istniejących otworów okiennych pustakami ceramicznymi …