Jednostki badawczo – rozwojowe

Istotną pozycję w zakresie poszukiwania nowych zastosowań dla włókna lnianego i konopnego ma współpraca z wieloma jednostkami badawczo – rozwojowymi zarówno w kraju jak i za granicą. W VI Ramowym Programie Naukowo-Badawczym UE EKOTEX był członkiem konsorcjum „BIOCOMP” (www.biocomp.eu.com), natomiast w ramach VII PR firma uczestniczyła w Projekcie „NATEX” (www.natex.eu). Obecnie wspólnie z IWNiRZ realizowane są 2 projekty badawcze FLAXMOW oraz MODLEN.

Polska Izby Lnu i Konopi

Poza działalnością produkcyjną EKOTEX aktywnie uczestniczy w organizacji życia gospodarczego regionu oraz w polskiej branży lniarskiej. Właściciel firmy Marek Radwański był jednym z inicjatorów powołania w 2002 roku Polskiej Izby Lnu i Konopi (www.pilik.pl), której jest Prezesem od jej powstania.

Prezydium KIG i Zarząd CELC

Dorobek zawodowy oraz zaangażowanie w działalność społeczną zaowocowały również powołaniem Marka Radwańskiego z skład Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej (www.kig.pl) oraz do Zarządu Europejskiej Konfederacji Lnu i Konopi w Paryżu – CELC (www.mastersoflinen.com).